Qopheessaan:- Dhufeeraa Daanyeeti.

.

. Barnoota Idilee; Barnoota al-idilee; Kenna Beekamtii; Tajaajila Leenjii adda addaa; Hojii Suppervizhinii; Hojii Inspeekshinii; Tajaajila Qormaata kutaa saddeeti; Text Books.

Kitaaba Barataa.

24.

5K+ Downloads. 24. Kutaa 8.

Grade -1; Grade -2; Grade -3; Grade -4; Grade -5; Grade -6; Grade -7; Grade -8; Leecalloo.

Install. f Barannoo 13ffaa. .

Kutaa 11 Afaan Oromoo. Biiroo Barnootaa.

.

Format Book Published [Ethiopia : Rooyaal, 2001] Description 347 p.

Sirna Barnootaa Qophii Kitaabaa Barataa Siilabasii sirna barnoota haaraa BSTD fi sadarkaa 1ffaa akaakuu barnoota 7 gara Naannoo keenyaatti madaqsuuf karoorfamee 100% raawwatee jira; Kitaabni sirna barnoota haaraa kutaa 1-8 MB sad. BARNOOTA HaWaaSaa KITAABA BARA.

BARNOOTA HERREGAA KITAABA BARA. Sadan tokkummaa Waaqaa 10.

Dec 8, 2020 · Kitaabni kuni barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniifi kan qophaa'e," jedhan Obbo Efreem.
Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa.
BARNOOTA HERREGAA KITAABA BARA.

of 41.

Civics Amaric Gread 6.

of 41. Order by. .

com. C. Contains ads. class=" fc-falcon">2. I.

fc-falcon">Seenaa Gootota Oromoo fi kaan 9789994496303.

Faarfannaa Mana 2. Gadaa Book.

.

.

Kutaa sadaffaa 9.

Gatiin: Qar.

Kitaaba sirna gadaa kutaa 1ffaa hanga 8ffaa biiroo barnoota Oromiyaa qindaa'ee sirna barnoota keessa seenee jiru akka armaan gadiitti argachuu dandeessu.